Generalforsamling

Generalforsamling

Hver år den 2. onsdag i marts afholder skolekredsen bag Boddum-Ydby Friskole og Børnehave sin generalforamling. I år afholdes generalforsamlingen derfor onsdag den 15. marts kl. 19.30.

 

GENERALFORSAMLING

BODDUM-YDBY FRISKOLE

OG BØRNEHUS

 

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30.

 

Kristian Kappel blev valgt som dirigent og styrede os alle godt igennem aftenen.

Søren Vangsgaard holdt bestyrelsens beretning, hvori han fortalte om de arbejdsopgaver, det sidste års tid havde budt på. Han takkede den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og sagde også tak til alle skolens ansatte for deres indsats. Også I forældre fik en stor tak for jeres indsats, når der sker noget på skolen. Tak for god opbakning og villighed, når der spørges efter hjælp.

Morten fortsatte beretningen som skoleleder. Også han rettede en stor tak til alle forældre for deres engagement og aktiviteter for og omkring skolen. Det er et stort privilegium og en stor tillidserklæring til os, at I som forældre vil overlade jeres børn i vores varetægt i mange timer hver dag. Det siger vi tak for og håber, at vi kan leve op til jeres ønsker og forventninger. Tak for samarbejdet, og vi håber, at I kommer til os, hvis der er ting, vi kan gøre anderledes.

Morten fortalte også lidt om de økonomiske forhold, der bl.a. indebærer, at vi i 2017 får et lidt større tilskud fra staten, end vi har gjort de tidligere år. Støtten er nu tilbage på 2010 niveau.

 

Herefter fremlagde Morten det reviderede regnskab for 2016. Det viste et overskud på ca. 178.000 kr. hvilket er ganske godt, når vi samtidig har foretaget indkøb hen over året af både vinduer, Ipads, PC’er, mooncars, samt en del indkøb til børnehaven. Skolens egenkapital er steget godt over de sidste 4-5 år og nærmer sig 1.000.000 kr.

De opstillede kandidater til bestyrelsen blev alle genvalgt og det samme gjorde suppleanterne. Bestyrelsen er derfor den samme, som før generalforsamlingen, så de kan arbejde videre det næste års tid.

 

Revision Limfjord blev valgt som skolens revisor, og det indkomne forslag om, at det fremad er muligt at indkalde til generalforsamling via E-mail blev vedtaget endnu engang, ligesom det blev på generalforsamlingen sidste år. Det kan derfor nu føres ind i skolens vedtægter.

 

Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper, der varetager forberedelse af f.eks. skolefest, halvårlig hovedrengøring, samt diverse arrangementer som bagagerumssalg, MGP og indkøb af tøj mm. Disse grupper er åbne for nye medlemmer, så sig endelig til, hvis I ønsker at være med i nogle af dem. Der er også løbende brug for små ad hoc udvalg, når der skal færdiggøres nogle projekter.

Der vil f.eks. her i foråret blive indkaldt til flere forskellige arbejdsopgaver. Det gælder færdiggørelse af udskiftning af vinduer i aulaen, samt etablering af en multibane, der hvor den gamle lærerbolig har ligget. Jeg håber, at mange af jer er villige til at springe på disse udvalg, så vi kan få nogle gode arbejdsprocesser i gang, der resulterer i gode resultater for os alle.