Skolekreds nyt

Nyhedsbrev til Skolekredsen

 

•Generalforsamling 2017

•Betaling af kontingent

•Gaver

•Nyhedsmail

 

Kære skolekredsmedlemmer

 

Tak fordi I støtter op om skolen. Mange af jer så vi til vores Spil Dansk dag i efteråret, samt til julestuen, som var rigtigt godt besøgt. Den gav et fint lille overskud, så tak for det. Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen, samt til de resterende arrangementer i 2017.

 

Velkommen til generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30. Dagsordenen vil indeholde den foreskrevne dagsorden med beretninger fra formand og skoleleder. Regnskabet for 2016 vil blie gennemgået. Det ser ud til, at vi igen kommer ud med et godt positivt resultat. Der skal som altid være valg til bestyrelsen. Alle i den nuværende bestyrelse genopstiller, så der bliver sikkert ikke det helt store valgdrama. Vi har i år fået fat i trivselskonsulent Annette Dam, der vil komme med et indlæg, der har overskriften ”Glade børn – klar til livet”. Alene dette bør få mange til at møde op, da det er et vigtigt emne, uanset om man er forældre, bedsteforældre eller bare støder på børn og unge en gang imellem. Dagsorden er på bagsiden.

 

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal man have betalt kontingent for 2017. Derfor vedlægger vi et girokort, så I kan få betalt/overført pengene inden generalforsamlingen.

Prisen har vi ikke ændret på. Det koster fortsat kun 100 kr. pr. medlem pr. år.

Hvis nogen har lyst til at give mere, skal I selvfølgelig være velkommen til at give en gave. Det kan gøres ved at forhøje indbetalingen af kontingentet, eller foretage en selvstændig indbetaling til skolen på samme kontonummer mærket ”Gave.”

Man kan også indbetale de 100 kr. i kontingent for 2017 på konto nr. 9111-0002416530 eller Mobile Pay 40415949.

 

Hvis nogen har tid og lyst til at hjælpe os med at være ”pedel” en gang imellem, så kontakt mig. Vi har pt. et par stykker der hjælper med lidt forskelligt, men ind imellem kunne vi sagtens bruge flere, som vi kunne kontakte, når der var brug for en praktisk hjælpende hånd. Sig endelig til!

 

Jeg har en mailadresse på nogle få stykker af jer. Hvis I ønsker at modtage det ugentlige nyhedsbrev, så send mig lige en mail på morten@nebel.dk så skal jeg sætte jer på listen. Hvis I pt. ikke får nyhedsbrevet, men mener I har givet os mailadressen, så send den igen. På den måde vil I også få meddelelser om arrangementer, tidspunkter og almindelig info om, hvad der sker på skolen.

 

 

Som jeg skrev tidligere i brevet, så er det muligt at få tilsendt skolens nyhedsbrev hver uge, så man kan følge med i, hvad der sker på skolen. Ønsker man dette, så send mig lige en mail på morten@nebel.dk så skal jeg sætte jer på listen. Hvis I pt. ikke får nyhedsbrevet, men mener I har givet os mailadressen, så send den igen. På den måde vil I også blive opdateret om arrangementer, tidspunkter og almindelig info om, hvad der sker på skolen.

 

 

Hilsen Morten