Arbejdslørdage

Arbejdslørdag

 

Ca. hvert halve år har vi en arbejdslørdag, hvor alle forældre tager del i forskellige opgaver på skolen. Det handler ofte om nyatablering af faciliteter samt vedligehold af eksisterende. Der er også en gruppe, der sørger for noget mad til alle omkring frokosttid.

 

Dette efterårs arbejdslørdag er netop overstået. Der blev lavet mange gode ting rundt på skolen.

Sat rampe op i børnehuset til barnevognene

Malet hvidt i aulaen

Malet i børnehuset

Ryddet op i kælder

Lavet inddækning ved vinduer i aula

Ryddet op udendørs

Fældet træer og buske

Lagt faldunderlag under gynge i børnehuset

Bagt en masse til fryseren

Lavet dejlig frokost

 

Du kan se billeder fra arbejdslørdagen og skoledagen på skolens billedside http://foto.byf.nu

 

Næste arbejdslørdag afvikles lørdag den 21. april 2018.

 

Følgdende opgaver forventes udført denne dag:

Nye skilte med skolens navn og logo opsættes ved indkørslen til skolen på Ydbyvej

Oprydning i kælder og opsætning af reoler

Anlæg af areal omkring multibane

Anlæg af areal omkring gynger i børnehuset

Maling af klassegang

Maling af gymnastiksal

Gennemgang af pavillon

Reperation af gulv i Gruppe 4's klasserum

Understrygning af tagsten

Opsætning af hylder på loftsrum