Arbejdslørdage

Arbejdslørdag

 

Ca. hvert halve år har vi en arbejdslørdag, hvor alle forældre tager del i forskellige opgaver på skolen. Det handler ofte om nyatablering af faciliteter samt vedligehold af eksisterende. Der er også en gruppe, der sørger for noget mad til alle omkring frokosttid.

 

Dette forårs arbejdslørdag er netop overstået. Der blev lavet mange gode ting rundt på skolen.

En gruppe forældre gik i køkkenet og lavede frokost til alle.

Der blev sat nyt hegn i børnehaven, så de fremad får mere plads at lege på.

Der blev malet toiletter på klassegangen.

I aulaen blev der sat nye vinduer i, og der blev lavet beklædning af frontparti.

Der blev luet ukrudt og fejet og gjort rent på udearealerne.

Der blev sorteret og repareret mooncars og andre cykler og legeting på hjul.

En gruppe var i Hurup og nedtage en multibane.

Der blev udskiftet en fryser.

Der blev malet borde, skabe og bænke i børnehuset.

Der blev bagt en masse til fryseren til både sfo og børnehus.

Der blev flyttet skabe og ryddet op i børnehuset

Der blev gjort rent nogle steder

Der blev ryddet op forskellige steder og kørt affald på lossepladsen/genbrugspladsen

 

Du kan se billeder fra arbejdslørdagen og skoledagen på skolens billedside http://foto.byf.nu

 

Næste arbejdslørdag afvikles lørdag den 30. september 2017.

 

Her skal der bl.a. arbejdes videre i aulaen, så den kan blive helt færdig.

Der er også en forventning om, at vi skal have malet flere forskellige steder indendørs og evt. udendørs.

Hvis fundamentet er klar, skal vi også denne dag have monteret vores multibane, hvis den da ikke allerede står klar til dagen.