Skolens profil

Skolens profil

Selvevaluering - Kapitel 1 - Skolens profil:


Evalueringen er foretaget i foråret 2017 og forventes færdig i april 2017.


Skolen har pt. 55 elever og 4 lærere, + skoledeleren, der også underviser nogle timer.


Eleverne er fordelt på 7 klassetrin fra 0. - 6. klasse. De er delt op i 4 grupper, hvilket betyder at 0. kl. er for sig selv. 1.-2. klasse er i Gruppe 1. 3.-4. klasse er i Gruppe 2 og 5.-6. klasse er i Gruppe 3.


Da skolen kun går til 6. klasse afholdes der ingen officielle prøver på skolen.


Der arbejdes i alle fag ud fra folkeskolens Fælles mål, hvilket betyder at både delmål og slutmål for alle klassetrin ligger heri.


Evalueringen er foretaget af skolens bestyrelse. Næste evaluering for kap. 1 finder steder senest april 2020.