Nyhedsbrev

Her finder du skolens sidste nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 37

                                              

  • Forældremøde
  • Arbejdslørdag
  • Skole-hjemsamtaler

 

Kære forældre

 

Jeg vil gerne starte med at sige takfor et godt forældremøde. Enkelte var forhindrede i at være med, men dejligt, at vi kan mødes mange til både det store fællesmøde, samt at I ude i de enkelte grupper kan blive orienteret godt om trivsel og faglighed i klasserne, samt få snakket sammen og lavet gode aftaler for de enkelte grupper. Til dem der var forhindret i at være med, kan jeg henvise til forældremappen, hvori en stor del er omtalt. Indtil videre er forældremappen mest rettet mod skolen, men der var tale om at udvide den, så der står mere om Børnehuset.

 

Lørdag den 21. september har vi vores halvårlige arbejdslørdag. Vi mødes kl. 09.00 til en sang og arbejder derefter til ca. kl. 13.00, hvor der er frokost. Derefter oprydning og farvel og omkring kl. 14.00. Bestyrelsen er i gang med at tilrettelægge dagen, samt prioritere opgaver, der kan laves i løbet af lørdagen. Som sagt på forældremødet, så håber og forventer vi, at der er stor opbakning til disse dage, da de betyder temmelig meget for skolen og børnehusets daglige virke. Husk at arbejdslørdagen også gælder for børnehusets forældre, ligesom den halvårlige hovedrengøring også er for børnehusets forældre. At drive børnehus og skole er noget, vi er fælles om. De sidste par gange, har det været Anette M, der har stå stået for frokosten. Er der nogle af jer forældre, der vil påtage jer opgaven denne gang. Der skal nok blive rigelig med hjælp på selve dagen, blot der er en eller to, der i fællesskab vil tilrettelæge frokosten og sørge for indkøb mm. De sidste par år i september har der været omkring 50-70, der skal have frokost.

 

I morgen begynder de første skole-hjemsamtalerfor efteråret. Det er i morgen 0. klasses forældre, der skal til skole-hjemsamtale. De øvrige klasser følger i de næste uger, og nogle først efter efterårsferien. Der skal nok komme indbydelser ud, så I kan ønske tider til samtalerne.


Hilsen Morten


Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så kontakt skolen og kom på mailingslisten