Nyhedsbrev

Her finder du skolens sidste nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 41

 

 

•Emneuge og open by night

•Skolernes motionsdag

•Tilbud i efterårsferien

•Barnepigeliste

•Skole-/hjemsamtaler i uge 43-44

•PR til potentielle børn/elever i Sydthy

•Åben skole og indskrivning til børnehaveklasse 2018

 

Kære forældre

 

Der er rigtig godt gang i vores lille by. Der bliver både produceret, handlet og serviceret fra tidlig morgen til vi lukker ned kl. 12.30. I kan glæde jer til i morgen aften, når vi åbner op for OPEN BY NIGHT. Der vil stadig være ting at købe i butikkerne, selvom om nogle af jer måske kunne have den opfattelse, at der snart må være udsolgt efter alt det, der er blevet slæbt hjem de sidste par dage.

OPEN BY NIGHT starter kl. 17.00 og slutter kl. 19.00. Når man ankommer skal man omkring Gruppe 1’s klasselokale, hvor byens bank holder til. Her kan man veksle Danske kroner til BYFEURO, som er den møntfod, der kan anvendes i byen. Man kan ikke veksle tilbage, så får man BYFEURO i overskud, er der altså ikke mulighed for at få ”rigtige penge” tilbage. Banken er åben hele aftenen, så I er velkommen mange gange for at veksle. Der kan selvfølgelig handles/veksles med MobilePay i banken. I restauranten kan der købes forskellig slags mad, kage og kaffe. Vi kan ikke tilbyde alle et stort aftensmåltid, men der vil være noget til alle. Vi glæder os til at byde jer indenfor. Husk at invitere hele familien, bedsteforældre og gode venner med, så byen kan mærke suset af mange mennesker, der har tid og lyst til at opleve stemningen af både hygge og uhygge alt efter, hvor man bevæger sig hen i byen. Når vi er færdige kl. 19.00 skal vi have ryddet så meget som muligt op, så hvis nogen har tid og mulighed for at give en hånd med, vil det bare være super.

 

Fredag står den på skolernes motionsdag, hvor vi efter morgensangen bevæger os til Dover skov, hvor vi traditionen tro går/løber på nogle afmærkede baner. Denne dag skal alle elever have en god madpakke med, der kan spises i skoven, samt en drikkedunk. Vi er tilbage på skolen omkring kl. 11.30, hvor der er en forfriskning til alle. De elever, der har løbet længst vil få vandrepokalen. Alle elever får et diplom for deltagelse i motionsdagen. Herefter er der efterårsferie til alle kl. 12.30.

 

Der er en fribillet til alle i 4.-6. klasse, man kan benytte i svømmehallen i efterårsferien, og der er ligeledes en invitation til noget græskerstævne i Doverodde Købmandsgård til alle.

 

I sidste uge nævnte jeg muligheden for at lave en liste med nogle store elever/unge, der kunne tænke sig at være barnepige/passer her i lokalområdet. Husk at få meldt tilbage, hvis I selv har nogle store eller kender nogen, der kunne tænke sig at komme på en sådan liste. I kan evt. meddele det til OPEN BY NIGHT i morgen aften.

 

Skole-/hjemsamtalerne her i efteråret afholdes i uge 43, 44 og 45. I vil modtage en indbydelse fra klasselæreren, som I skal melde tilbage på ang. hvilke tidspunkter, der passer jeg bedst. Forud for skole-/hjemsamtalerne holder vi elevsamtaler, så både eleverne og vi er godt forberedte.

 

I sidste uge nævnte jeg også vores PR-fremstød i lokalområdet. Jeg modtager stadig navne på familier eller vejnavne med nummer, hvor I tænker, der kunne være potentielle forældre/børn/elever til vores Børnehus og skole.

 

Torsdag den 2. november holder vi Åben skole, hvor alle I, der har børn, der skal starte i børnehaveklassen til næste sommer er inviteret til en lille indskrivningsaften. Samtidig hermed inviterer vi, som beskrevet ovenfor, alle potentielle familier til en infoaften, hvor man gratis kan komme og spise aftensmad og møde nuværende forældre. Det hele foregår fra kl. 17.00-19.00, og det vil være hyggeligt, hvis mange af jer nuværende forældre også har lyst til at være med. I første omgang gælder det om at få nye forældre til at dukke op, så inviter nogle med på spisning denne aften.

 

 

Hilsen Morten

 

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så kontakt skolen og kom på mailingslisten