Syng, Spis og Snak

Sammen med 30 andre frie skoler i Danmark, er vi blevet udvalgt til at være med i et spændende projekt, der skal samle mennesker til nogle arrangementer, der indeholder fællessang, fællesspisning og mulighed for at snakke sammen. Det er et projekt for højskoler, friskoler og efterskoler. I Danmark er 5 friskoler blevet udvalgt til dette, hvoraf vi altså er én af dem.


Det betyder, at vi over de næste 3 år afholder 12 arrangementer under navnet; Syng, Spis og Snak, hvor indholdet i arrangementerne alle består af mulighed for at synge sammen, spise noget sammen og snakke sammen. Målgruppen skal gerne i løbet af et år være både store og små, unge og gamle. De 30 skoler er fordelt ud over hele Danmark, så alle har mulighed for at komme til et sådan arrangement, uden de skal bevæge sig alt for langt.


Vi glæder os til at byde Thyboerne indenfor på vores skole til sang og fællesskab. Der vil i løbet af året komme mere info om de enkelte arrangementer, og der vil selvfølgelig komme en del PR ud i pressen, aviser og på nettet.


De 4 arrangementer i 2020 på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus ligger på følgene datoer:

27. februar: Forårssang, hvor vi mødes kl. 18.00 til spisning og synger efterfølgende

12. juni: Sommersang, hvor der indbydes til grillspisning i skolegården med efterfølgende sang

29. oktober: Spil Dansk, hvor vi mødes til fællessang kl. 09.30 med efterfølgende kaffebord

08. december: Adventssang, hvor vi starter i Ydby Kirke med sangen og mødes efterfølgende til kaffe på skolen


Som sponsor for alle arrangementerne står Nordeafonden.

Ydbyvej 193

7760 Hurup Thy

Telefon:

9795 6370

Betaling kan ske til Mobilepay på 39070