Skolekreds nyt

Nyhedsbrev til Skolekredsen


•Generalforsamling 2019

•Betaling af kontingent

•Kaffe-tid-hobby

•Nyhedsmail

•Kommende arrangementer


Kære skolekredsmedlemmer


Tiden nærmer sig for vores generalforsamling. Som medlem af vores skolekreds skal jeg hermed invitere jer til denne årlige begivenhed. Den foregår onsdag den 13. marts kl. 19.30 i skolens gamle gymnastiksal. Jeg håber I har lyst til at afsætte aftenen og være med i det store fællesskab bag skolen. På denne aften snakkes der om skolens arbejde, samt om visioner og mål. I den forbindelse vil jeg gerne takke jer i skolekredsen for at stå bag skolen og bakke op om vores eksistens. Mange af jer ser vi til vores arrangementer, og det er dejligt at mærke. Det betyder meget, at vi har gæster i huset, der kan være med til at sprede gode informationer og vibrationer ud i baglandet omkring skolen. 


Dagsordenen til generalforsamlingen indeholder den foreskrevne dagsorden med beretninger fra formand og skoleleder. Regnskabet for 2018 vil blive gennemgået. Der skal som altid være valg til bestyrelsen, og til sidst er der indkomne forslag samt drøftelse af diverse indlæg. I løbet af året er der forskellige udvalg, der arbejde med f.eks. julestue og annoncering mm. Der vil også være orientering fra disse udvalg. Selvfølgelig vil der også være tid til en kop kaffe og en god snak.


Det koster 100 kr. at være medlem af skolekredsen/støttekredsen. Da brug af girokort efterhånden er en bekostelig affære, vil vi ikke længere vedlægge disse. Vi opfordrer til, at man betaler via netbank eller MobilePay. Her kommer betalingsoplysningerne, I skal bruge i forbindelse med betalingen.


Betaling via netbank: Reg.nr. 9111 – Konto nr. 0002416530. Husk at skrive Skolekreds/navn. Betaling via MobilePay: Betal til 39070. Skriv Skolekreds/navn.


Vi vil opfordre til, at I får betalt inden generalforsamlingen. Dette gælder i forhold til statistik, samt at I dermed også har stemmeret på selve generalforsamlingen.

Hvis nogen har lyst til at give mere, skal I selvfølgelig være velkommen til at give en gave. Det kan gøres ved at forhøje indbetalingen af kontingentet, eller foretage en selvstændig indbetaling til skolen på samme måde som med kontingentet, men mærket med ”Gave.”


"TEAM BEDSTEFAR"


På disse samlinger/møder vil vi drikke formiddagskaffe, samt efterfølgende trække i arbejdstøjet og udfører mindre praktiske opgaver. Der kan være tale om småreparationer, oprydning, vedligehold eller hvad vi nu finder spændende at lave. Vi kan også drøfte andre spændende muligheder, hvor man kan komme og være med i noget af vores undervisning. Mange af jer ligger som tidligere nævnt inde med en masse erfaring og kundskaber, som vi og eleverne kunne have stor glæde af. Eksempelvis laver vi hver fredag mad i skolekøkkenet til alle elever. Måske nogle af jer havde lyst til at komme og hjælpe til en formiddag med at lave mad. Andre er kreative med hænderne og kunne med stor fordel kigge op i vores SFO en eftermiddag og give børnene en oplevelse. Der kunne laves hækle- og strikketilbud eller noget helt andet?


Jeg glæder mig til at se jer nogle tirsdage i lige uger kl. 09.00-12.00 og

onsdag i uge 11 kl. 19.30 til generalforsamlingen.


Jeg har mailadresser på nogle af jer, og de fleste modtager hver uge skolens nyhedsbrev, der udsendes hver onsdag. Hvis flere af jer ønsker at modtage dette, så send mig lige en mail på morten@nebel.dk så skal jeg sætte jer på listen. Hvis I pt. ikke får nyhedsbrevet, men mener I har givet os mailadressen, så send den igen. På den måde vil I også få meddelelser om arrangementer, tidspunkter og almindelig info om, hvad der sker på skolen. Det er også dyrt at sende breve, så fremadrettet vil vi gerne kunne sende dette nyhedsbrev via mail til nogle flere af jer.


Som skolekredsmedlemmer er I altid velkommen til at kigge ind på skolen, og når vi har forskellige arrangementer, glæder det os, at vi altid ser mange af jer. I den kommende tid er der et par arrangementer, jeg her vil nævne:


Mandag den 4. marts fejrer vi fastelavnsfest i hallen sammen med idrætsforeningen. Her plejer ofte at være flere bedsteforældre med. Man betaler lidt for kaffe og fastelavnsboller.


Torsdag den 11. april er der skolefest. Den starter kl. 17.00. Vi starter med at spise, hvorefter eleverne fremfører noget på scenen, der i år handler om gode gamle danske film.


Lørdag den 4. maj har vi skoledag, arbejdsdag og åbent hus. En aktiv dag, hvor børnene er i skole, og forældrene arbejder med forskellige projekter.


De senere år vi afholdt bagagerumsmarked en lørdag i slutningen af skoleåret. En hyggelig og festlig dag, hvor skolegården er fyldt op med gode lopper, der i løbet af nogle timer skifter hænder. Der er endnu ikke fastsat dato for 2019.


Lørdag den 31. august er der CYKELSPONSORLØB.

Torsdag den 31. oktober er der SPIL DANSK

Lørdag den 30. november er der JULESTUE


Hilsen Morten