Brugerundersøgelser

Bruger under-søgelse

Selvevaluering - Kapitel 12 - Brugerundersøgelse (Frivillig)


Konklusion på forældreundersøgelsen på

Boddum-Ydby Friskole

Efteråret 2013.


Der var god opbakning til den forældreundersøgelse, som ledelsen på Boddum-Ydby Friskole og Børnehave sendte ud til forældrene i skoledelen i efteråret 2013.


Derfor skal der lyde en stor TAK til alle forældre for deltagelse i undersøgelsen, for på den måde at være med til at sætte kurs for skolen fremadrettet.

Undersøgelsen stillede en masse spørgsmål om skolens rammer, undervisningstilbud, sfo, mobning, engagement osv.


De mange data er blevet analyseret og gennemarbejdet, og det har givet ledelsen og de ansatte et godt grundlag for den fortsatte drift af skolen.


------


Ser man overordnet på de mange svar, viser undersøgelsen en næsten overvældende tilfredshed med stort set alle de parametre, der har været stillet spørgsmål om.

I undersøgelsen kunne man give udtryk for, hvorvidt man var enig eller uenig i forskellige spørgsmål ved at svare på en differentieret opdeling på 4 niveauer.

Alle svar ligger på ca. 80 % eller mere i positiv retning, hvilket fortæller, at der er stor opbakning til den linje og den undervisning, der foregår på skolen. Ligeledes er næsten alle godt tilfredse med de rammer, der drives skole i og måden, som der arbejdes på blandt eleverne.


Blandt besvarelser gives der også udtryk for, at der er nogle steder, som ledelsen bør rette deres opmærksomhed på. Det gælder f.eks. nogle bedre lysforhold i skolegården, samt et nyt og bedre indgangsparti omkring aulaen. Ligeledes trænger bænkene i skolegården til nyt træ, og der er også nævnt andre ting, som rent vedligeholdelsesmæssigt kan fikses lidt op. Bestyrelsen er opmærksomme på disse ting, og der arbejdes allerede på at finde gode og økonomiske løsninger, så mange af disse ting kan imødekommes i løbet af 2014.


Omkring skolens SFO var der også kun en masse positive svar. En forældre skrev:

"Hyggeligt sted, hvor man kan være sammen uanset om man vil lege eller være kreativ", og i forbindelse med fællesspisningen om fredagen, hvor de store elever laver mad til alle på skolen, skrev en forælder: "Genialt at lade de ældste børn lave mad til de andre, og det virker til at være rigtigt godt for sammenholdet på skolen at afslutte ugen på den måde."


I undersøgelsen var der også flere spørgsmål, der omhandlede kendskab til mobning. Der er heldigvis ikke mange, der har givet udtryk for, at de har kendskab til mobning, og i de enkelte tilfælde, hvor det er sket, er der stor tilfredshed med skolens måde at tackle problemerne på. Mobningspolitikken ligger på hjemmesiden, og det forsøges hele tiden fra de ansattes side at tage de små konflikter i opløbet, så de aldrig udvikler sig til noget, der ligner mobning.


Et andet område, som ledelsen var spændt på at høre udfaldet af, var forældrenes holdning til, at udstyre deres børn med en PC eller en tablet til brug i undervisningen.


80 % giver udtryk for, at de er villige til at udstyre deres børn med en bærbar PC eller en tablet, hvis skolen vil stille krav herom, og yderligere 18 % er måske villige hertil. Det betyder, at der nærmest er 100 % opbakning til, at hvis bestyrelsen og skolens undervisere tager beslutning om, at alle elever fra en bestemt dato skal medbringe f.eks. en Ipad, så vil det være en mulighed, der er opbakning til. Det tager bestyrelsen og de ansatte til efterretning og medtager i de videre drøftelser, der skal være med til at tegne de kommende skoleår.


Endelig var der spørgsmål, der gik på fællesskabet og sammenholdet forældrene imellem, samt deltagelsen i forskellige arrangementer mm. på skolen. Igen var alle positive og havde mange gode tilbagemeldinger. Det fremgik også, at flere forældre godt kunne ønske sig en bedre præsentation i starten af skoleåret. Måske i forbindelse med det første forældremøde, men også evt. form af nogle forældremøder i de enkelte klasser/grupper. Ligeledes var der stor tilfredshed med alle de arrangementer, der inviteres til, men måske man i fremtiden skulle prioritere arrangementerne lidt mere, så der kan sikres stor opbakning til de arrangementer, der inviteres til. Dette tages også med i planlægningen af det kommende skoleår.


Til sidst blev der spurgt, om der var forældre, der ville gøre brug af en bus, hvis skolen investerede i en sådan. Der var nogle stykker, der kunne se en fordel i dette. Netop købet af bus har også været et enme, der har været drøftet en del i bestyrelsen det sidste års tid.


Bestyrelsen og de ansatte arbejder konstant for at gøre skolen attraktiv og imødekommende. Skulle nogen have konstruktiv feedback tager vi altid imod både ros og ris, så vi hele tiden holder gryden i kog for en både bedre og udviklende skole.


Bestyrelsen for Boddum-Ydby Friskole og Børnehave

Onsdag den 05. februar 2014