Elevernes alsidige personlige udvikling

Udvikling

Selvevaluering - Kapitel 4 - Elevens alsidige personlige udvikling:


Vi vil gerne se hver enkelt elev som et selvstændigt individ, der er unik og som er en vigtig del af fællesskabet. Dette forsøges nået gennem de mange forskellige tiltag, vi gør som friskole gennem et skoleforløb.


Hver morgen starter med morgensang, hvor eleverne lærer sange, der hører hjemme i den danske kultur. Der synges børnesange, undgdomssange, fædrelandssange, årtidssange, salmer og mange forskellige viser. Til morgensang fortælles ofte om sociale kompetencer. Hvordan vi som mennesker reagerer på hianden, og hvad der skal til for at skabe et godt fællesskab.


Der snakkes også om den personlige udvikling, så hver enkelt elev kan få en forståelse for sig selv i den større sammenhæng. På klassen fortsætter denne drøftelse ofte. Her tales også om sociale spilleregler, og hvordan man opfører sig og sikre, at man som elev er velligt og engageret i såvel det faglige som det sociale.


Vi fortæller gennem undervisning, fællestimer mm. om demokrati og sociale spilleregler, og der bruges ofte tid på at sikre, at den enkelte elev forstår, hvordan man selv kan være med til at udvikle sig på forskellige måder.


Vi bruger meget tid på at fortælle, at eleverne er nogle fantastiske personligheder, og at de skal huske at være sig selv. Man kan nemlig kun blive elsket for det man selv er. Alt andet er bluf. Denne anerkendelse af, at eleverne kan og skal være sig selv betyder, at de hviler mere i sig selv. De skal ikke leve op til andres idealer, men kan leve deres egne idealer ud. Det giver mulighed for en god og sund alsigdig og personlig udvikling.


Denne udvikling sikres via et godt samarbejde med elevernes forældre. Det være sig i løbet af skoleåret, hvis der er noget, der bør drøftes med forældre. Ellers er det altid noget, der er på dagsordenen ved de 2 årlige skole- hjemsamtaler i hhv. efteråret og foråret.


Vi mener, vi har en god gruppe elever, der på de fleste områder er sikret en god alsigdig og personlig udvikling.


Evalueringen er godkendt af bestyrelsen.


Næste evaluering skal finde sted senest april 2023.