Elevernes faglige standpunkt

Standpunkt

Selvevaluering - Kapitel 2 - Elevernes faglige standpunkt og udbytte af undervisningen:


Der arbejdes i den daglige undervisnng med løbende evaluering, hvor der eks. tages læseprøver, staveprøver, diktater, matematikprøver, divserse små tests og opgaver.


I Gruppe 2 arbejdes der med et specielt læsekursus og et læseværksted, hvor der både før, under og efter tages ekstra læsetests, så man sikrer at læsekurserne giver et godt resultat.


I dansk bruges bl.a testene OS120 samt TL1 fra Dansk Psykologisk Forlag.


I matematik tages tests i slutningen af 3. klasse samt i slutningen af 6. klasse inden der skiftes gruppe. Der tages også tests i både 4. og 5. klasse, som kan bruges til mere intern brug. Når eleverne skal i 7. klasse, skal de til Hurup skole, og her er det vigtigt at sikre, at de kommer afsted med en god grundviden på alle områder.


I matematik bruges et testmateriale fra forlaget Kim Foss Hansen, der hedder MG (Matematik Grundlæggende) Diagnostisk prøve, samt FG (Færdigheder Grundlæggende) Diagnostisk prøve.


I hvert skoleår afholdes der 2 forældersamtaler i alle klasser. Forud for hver samtale er der elevsamtaler, hvor klasselæreren snakker med den enkelte elev. Her drøftes både faglige og sociale emner. Til forældersamtalerne deltager som hovedregel dansklærer og matematiklærer, og i gruppe 1 samt i børnehaveklassen deltager en fra SFO. Her orienteres forældrene om elevens faglige standpunkter i de forskellige fag, og der tages også hånd om elevens almindelige udvikling og sociale engagement i klassen og på skolen.


Evalueringen er godkendt af bestyrelsen.


Næste evaluering skal finde sted senest april 2023.