Frihed og folkestyre

Frihed og folkestyre

Selvevaluering - Kapitel 5 - Frihed og folkestyre:


At vi lever i et frit og demokratisk land giver ofte anledning til gode fortællinger og undervisningsforløb. Det gælder i stort set alle fag.


Også til morgensang tages ofte emner op, der relaterer til emner omkring frihed og folkestyre. Som elev er det ikke altid noget, der tænkes over, men når der så sker noget ude i verden, der nærmest er det modsatte, giver det ofte gode indfaldsvikler til at fortælle lidt om, hvor godt vi har det i Danmark, og netop lidt om, hvad der ligger til grund for, at vi har det godt.


I fag som dansk og kultur tages emnerne også ofte op eller inddrages i den almindelige undervisning. Når vi på skolen har anderledes uger eller projektlignende arbejdsformer, tager disse også ofte udgangspunkt i et demokratisk system, hvor alle elever kommer til orde og har medindflydelse på de ting, der arbejdes med.


Vi har som sådan ikke nogle konkrete tiltag, der bruges for at evaluere, om eleverne har forstået det med frihed og folkestyre. Vi forsøger at arbejde med det tit og ofte, og som regel er det jo en naturlig del at den måde, vi tænker på og tilrettelægger undervisningen på. Derfor indgår emnerne naturligt i den dialog, der er på klassen og i andre sammenhænge, så vi som undervisere kan sikre os, at eleverne har opnået en god forståelse for emnerne.


Siden sommeren 2016 har vi udbudt et fag til Gruppe 3 (5.+6. kl.) der hedder Medborgerskab. Her er der ekstra fokus på demokrati, danskhed, foreningsdannelse, folkestyre osv.


Dette kapitel er evalueret af skolens medarbejdere og bestyrelsen.


Dette kapitel skal evalueres igen senest april 2023.