Selvevaluering

Selv-evaluering

På Boddum-Ydby Friskole har man valgt at lave selvevaluering fremfor at få en tilsynsførende til at stå for tilsynet. Dette er blevet besluttet på generalforsamlingen i foråret 2011.


Selvevalueringen indeholder 11 punkter/områder, der alle skal fornys min. hvert 3. år.

Den første selvevaluering blev lavet pr. 1. april 2014.

Den anden evaluering er lavet pr. 1. april 2017.

Den tredje evaluering er lavet i foråret 2020.


Du kan klikke dig ind på de 11 underpunkter og se, hvad bestyrelsen/skolens evaluering er mundet ud i for de respektive områder.