Skolelederens kvalitetssikring

Kvalitets-sikring

Selvevaluering - Kapitel 10 - Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen:


Bestyrelsen og skolelederen for Boddum-Ydby Friskole, der tilsammen udgør ledelsen forsøger hele tiden at følge med i den udvikling, der sker på uddannelsesområdet. Dette sikres gennem et tæt forløb med Dansk Friskoleforening, der til stadighed informerer og afholder kurser og møder om alt, hvad der rør sig indenfor undervisningssektoren, der har relevans for grundskoler og friskoler.


Vi forsøger at lægge os tæt op af de tiltag, der sker i folkeskolen, så vi hele tiden kan stå mål med den, og ikke mindst fordi, vi efter 6. klasse skal aflevere vores elever til Hurup Skole i 7. klasse. Derfor er det vigtigt, at de altid er fagligt klædt godt på til at kunne indgå på ligefod med de øvrige elever fra kommunens skoler, som de kommer til at gå i klasse med.


For at sikre den fornødne viden på skoleområdet deltager såvel ledelse som undervisere på forskellige kurser i løbet af året, hvor der gennemgås almindelige faglige grundemner, men også i forhold til nye tiltag, så vi som skole er klædt på til nye udfordringer.


Der gennemføres MUS samtaler med alle ansatte inkl. skolelederen, som også skal være med til at sidre, at den enkelte medarbejder udfordres på bedste vis og trives med de opgaver, der løbende udføres og arbejdes med.


Der er på skolen udarbejdet en personalehåndbog, der i mange forskellige detaljer beskriver, hvordan man ønsker samarbejde, udvikling, og sikring af diverse kompetecer på skolen.


Skolens leder er i tæt samarbejde med andre friskoleledere i kommunen, der 3-4 gange om året samles og drøfter emner, der er aktuelle for skoleverdenen. Heri sikres også hele tiden en opdateret finger på pulsen, så man ved, hvad der rør sig både på landsplan og mere lokalt.


Dansk Friskoleforening er også en vigtig medspiller. Her sidder dagligt medarbejdere klar ved telefonen, der kan svare på spørgsmål, hvilket vi som skole ofte benytter os af, hvis vi er i tvivl om noget. Der afholdes flere gange om året diverse infomøder for friskoler og især om nye tiltag, som det er vigtigt at få implimenteret ordentlig fra starten af.


Og i den sidste ende er pressen såvel den trykte om den mere virtuelle i tv og medier et godt sted at finde, få og søge information om, hvad der rør sig i dansk skoleliv, samt om de nye ting, vi hele tiden skal forholde os til.


Dette punkt er evalueret af bestyrelsen i foråret 2020


Næste gang kapitlet skal evalueres er senest i april 2023.