Skolens del og slutmål

Del og slutmål

Selvevaluering - Kapitel 3 - Skolens del og slutmål samt undervisningsplaner:


Det er skolens ledese og underviserer, der i fællesskab tilrettelægger undervisningen. Det er dem, der bestemmer både delmål og slutmål. Siden skolen startede som friskole i 2003 har folkeskolens fællesmål været de faste rammer, der har været arbejdet ud fra. Ud fra disse planer tilrettelægges undervisningen, og der udarbejdes undervisningsplaner og forløb for undervisningen. Der har ikke været ændret på denne procedure i friskolens historie.


I fællesmål beskrivers emner og det pensum, som en elev i hvert enkelt klassetrin forventer at skulle lære. Det forsøger vi at leve op til, sådan at alle elever kommer igennem i faglige emner og det pensum, der kræves. Vi forsøger især at lægge vægt på, at man kan det pensum, der kræves, når man skifter fra en gruppe til en anden, og ikke mindst til sidst, når eleverne skal forlade skolen og skifte til Hurup skole i 7. klasse. Her er det vigtigt at de står mål med de øvrige elever, de fremadrettet skal have undervisning sammen med.


For at sikre, at vores elever når de samme faglige færdigheder som øvrige elever i kommunen, arbejder vi stort set i samme type undervisningsmidler og bøger som de øvrige skoler. Det er godkendt og anerkendte bøger og hæfter, der udbydes til såvel folkeskoler som friskoler fra de store og anerkendte forlag.


Selvom der ikke afholdes prøver på skolen, så arbejdes der hele tiden hen imod, at eleverne sikres den fornødne viden på alle områder, så de når den tid kommer, kan deltage i prøver og eksamener på lige fod med alle andre elever fra øvrige skoler i kommunen. Dette sikres bl.a. ved at følge fælles mål, og dette sikres også ved at bruge anerkendte bøger og undervisningsmaterialer, der netop indeholder de centrale emner og faglige områder, som fælles mål lægger op til. Ud fra dette udarbejder hver enkelt lærer et undervisningsforløb for den enkelte klasse og/eller gruppe.


Evalueringen er godkendt af bestyrelsen.


Næste evaluering skal finde sted senest april 2023.