Skolens profil

Skolens profil

Selvevaluering - Kapitel 1 - Skolens profil:


Evalueringen er foretaget i foråret 2020 og forventes færdig i april 2020.


Skolen har pt. 57 elever og 4 lærere, + skoledeleren, der også underviser nogle timer.


Eleverne er fordelt på 7 klassetrin fra 0. - 6. klasse. De er delt op i 3 grupper, hvilket betyder at 0. og 1. klasse er for sig selv i Gruppe 1.

Gruppe 2 består af 2. 3. og 4. klasse, og Gruppe 3 af 5. og 6. klasse.


Da skolen kun går til 6. klasse afholdes der ingen officielle prøver på skolen.


Der arbejdes i alle fag ud fra folkeskolens Fælles mål, hvilket betyder at både delmål og slutmål for alle klassetrin ligger heri.


Evalueringen er foretaget af skolens bestyrelse. Næste evaluering for kap. 1 finder steder senest april 2023.