Tilbud om dansk som andet sprog

Dansk som andet sprog

Selvevaluering - Kapitel 8 - Dansk som andet sprog:


Boddum Ydby Friskole har ikke elever med dansk som andet sprog.


Vi har dog haft en elev fra Thailand, der ikke kunne ret meget dansk, men der har ikke været kørt en specielt forløb med dansk som andet sprog, idet ønsket har været, at hun hurtigst muligt skulle tilegne sig dansk, så hun kunne indgå i den almindelige undervisning sammen med resten af klassen.