Nyhedsbrev

Her finder du skolens sidste nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 8


                       

  • Fokus på sproget
  • Cirkus
  • Fastelavnsfest
  • Skole- hjemsamtaler
  • Syng, Spis og Snak
  • Generalforsamling
  • Bogbus

 

 

Kære forældre

 

Som opfølgning på dialogmødet sidst i januar, har vi igen snakket om elevernes sprog. De bliver bombarderet med mange udtryk fra nettet, som de ofte bare kopiere og bruger i deres hverdag. Ofte gloser og ord, de knap nok kender betydningen af. Vi har her efter vinterferien sagt til eleverne, at vi vil have ekstra fokus på, at der bliver talt ordentligt. Hvis nogle elever efter et par henstillinger ikke forstår budskabet, så vil vi orientere jer derhjemme, så I også er bekendt med det dårlige sprog, og dermed kan følge op på det.

 

I morgen begynder vi så småt forberedelserne til vores emne om cirkus, der munder ud i en cirkusforestilling til skolefesten den 2. april. Vi tager et par timer ud af skemaet hver uge i de kommende uger, hvor vi begynder at øve os i forskellige numre. I mandags ønskede eleverne, hvad de gerne vil arbejde med. Vi får lavet grupperne, så de er klar til i morgen, hvor det er timerne fra 11.00 -12.30, vi bruger. Det betyder, at Gruppe 2 ikke behøver have idrætstøj med i morgen. Er der nogen, der ligger inde med rekvisitter, der kan bruges i en cirkusforestilling til f.eks. gøgleri, så vil vi meget gerne låne det. Kom endelig og spørg, hvis I har noget, I tænker vi kan bruge, så skal vi nok sige til og fra,

 

I uge 9 er der fastelavnsfest i hallen mandag eftermiddag kl. 14.00-15.30 hvor vi deltager med både skole og børnehusets børn. Der er tøndeslagning for alle, og der serveres fastelavnsboller.

 

I uge 9 begynder vi igen på skole- hjemsamtalerne, der afvikles i uge 9, 10 og 11.

I den forbindelse er der et par ændringer i forhold til kalenderen.

Skole- hjemsamtalerne for Gruppe 2 torsdag den 5. marts flyttes til torsdag den 12. marts.

Skole- hjemsamtalerne for Gruppe 1 afvikles så 0. klasse har onsdag den 26. februar og 1. klasse har torsdag den 27. februar.

 

Torsdag den 27. februar har vi vores første arrangement i år med Syng, Spis og Snak. Det bliver spændende at se, hvor mange der har lyst til at komme og spise og synge sammen med os. Ikke mindst af gæster, vi ikke plejer at se så ofte på skolen. Hjælp gerne med at sprede budskabet. Jeg har lavet et opslag på Facebook, som man gerne må dele. Det er en video, der fortæller om konceptet, og jeg har også lavet en begivenhed, der gerne må deles. Vi starter med at spise kl. 18.00 og synger kl. 19.00. Vi vil gerne have så mange tilmeldinger som muligt på forhånd, så vi ved lidt om, hvor mange vi skal lave mad til, men det er også muligt at komme uden tilmelding. Til selve sangdelen kl. 19.00 er der ikke tilmelding.

Jeg vedhæfter en lille flyer, som I gerne må dele ud af eller sende videre til mulige gæster.

 

Onsdag den 11. marts indbydes I hermed til Boddum-Ydby Friskole og Børnehus’ generalforsamling. Vi starter kl. 19.30, hvorefter der aflægges beretninger og gennemgås regnskab. Der er selvfølgelig også valg til skolens bestyrelse. Det er et vigtigt og spændende arbejde at sidde i bestyrelsen, så jeg vil gerne allerede nu opfordre nogle af jer forældre til at stille op og tage del i dette arbejde. Det vil være dejligt, hvis vi forud for generalforsamlingen ved, at der er kandidater nok, så I må gerne sige til i god tid før generalforsamlingen. Dette kan siges til mig eller til medlemmer af den nuværende bestyrelse. Dagsorden til generalforsamlingen er vedhæftet.

 

Det er dejligt, at vi nu har besøg af bogbussen hver uge. Vi ved, at flere af eleverne reserverer bøger, når de besøger bogbussen, men flere gange er det sket, at de glemmer at komme i bussen ugen efter for at få deres bøger. Hjælp dem med at huske, at de skal hente de reserverede bøger i ugen efter, de har bestilt. Går der flere uger, er bøgerne ikke længere med bussen. Man kan som forældre få en sms, når en bog er klar. Henvendelse herom til bibliotekerne.


Hilsen Morten


Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så kontakt skolen og kom på mailingslisten