At gå fra Friskole til Folkeskole

Overgang fra Friskole til Folkeskole

Alle vores 3 børn har gået på Boddum-Ydby friskole – den ældste startede i 2004 og den yngste afslutter 6. kl. på friskolen næste sommer.  Skolen har givet dem et solidt fagligt fundament, så de har været godt rustet til at starte i 7. kl. på Hurup skole.

Friskolen lægger meget vægt på det faglige men også på det sociale, hvor alle eleverne lærer at tage hensyn til hinanden og hjælpe hinanden.  Multibanen bruges flittigt af elever i alle aldre i frikvarteret, og man ser tit, at de yngste børn sidder på skødet af de store til morgensang.  Vi synes skolens morgensang hver dag giver en god start på dagen, hvor eleverne både synger og hører oplæg om alt muligt - lige fra fortællinger om lokalhistorier til rockmusikeres fødselsdage – nogle gange er det børnene der holder oplæg, som de gør når de har haft projektuge. Friskolen prioriterer højt, at eleverne skal lære at samarbejde, ved at der laves projektarbejde flere gange om året. Fra en tidlig alder lærer børnene at fremlægge deres projekter foran, ikke kun deres klassekammerater, men også foran hele skolen til morgensang.  Den træning er meget vigtig, og giver eleverne en selvtillid og sikkerhed i at fremlægge noget for andre, som kommer dem i den grad til gode når de starter på Hurup skole. Det kan ses, når eleverne flytter til Hurup skole, at Boddum-Ydby friskolens elever er vante til at fremlægge og er dygtige til det.  De yngste elever på friskolen lærer også at sidde stille og lytte og vise hensyn til og støtte eleverne, når de fremlægger deres projekter, da de ved at de om nogle år selv skal stå foran alle eleverne og fremlægge.  Vi har meget gode erfaringer med skiftet til Hurup skole på baggrund af denne indlæring.  Lærerne fra de to skoler snakker sammen ift. klassernes sammensætning før eleverne starter i 7. klasse, og der er ryste-sammen aktiviteter for alle de kommende 7. kl. elever før de starter i Hurup.

Som forældre har vi også været meget glade for, at friskolen prioriterer højt at børnene kommer på lejrskole hvert år fra 0. klasse og opad, med en tur til enten Bornholm eller København for de to ældste klasser hver år, så alle elever når at besøge både Bornholm og København før de forlader skolen efter 6. klasse og på denne måde oplever det at stå på egne ben, hvilket styrker deres kompetencer som de kan få glæde af senere i skolelivet.


Familien Berg-Sørensen